ЕФЕКТИВНИТЕ РЕШЕНИЯ ОТ КОИТО ИМАТЕ НУЖДА

ЦЯЛОСТНО ОБОРУДВАНЕ И ИНЖЕНЕРИНГ

Придържаме се към съвременните тенденции и стратегии на Европейксия съюз за повишаване ефективността и производството на крайния продукт, съобразно междунардоните и национални стандарти за качество.

ДОВЕРЕТЕ СЕ НА НАШИТЕ ЕКСПЕРТИ

ИНОВАЦИИТЕ СА ДВИЖЕЩА СИЛА НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ НАПРЕДЪК

Една от основните ползи от иновациите е приносът им към икономическия растеж. Казано по-просто, иновациите могат да доведат до по-висока производителност, т.е. при едни и същи производствени фактори да се произведе повече. 

СТАТИСТИКА

РЕЗЮМЕ?

123+Клиенти & Партньори
13FACTORIES
58+PROJECTS

Технологичен преход

Фотоволтаични инсталации
Проектиране и изграждане на фотоволтаични инсталации и соларни паркове. Соларни панели и контролери.
Вятърни
турбини
Енергийна независимост. Енергийна автономност. Чиста енергия с нулеви нетни CO2 емисии.
Зелен преход и трансформация
Неутралност по отношение на климата ще допринесе за значителни възможности за икономически разстеж.
Автоматизация и дигитализация
Технологична модернизация в малки и средни предприятия. Мониторинг в реално време.
Технологична модернизация
Внедряване на иновации в малки и средни предприятия за повишаване на технологичната инфраструктура.
Автономност на процесите
Съобразени с параметрите на производство и качеството, според желаните стандарти и сертификати.

Електролизни системи за производство на водород

ВОДОРОДНИ ИНТЕЛИГЕНТНИ РЕШЕНИЯ

H2 – горивото на бъдещето

Електролизни системи за производство на водород

csm_wasserstoff-test-header-neu_aea31b9632
Нашите

ПАРТНЬОРИ

Благодарим за доверието, съвместната работа и подкрепа на нашите партньори!

КОНСУЛТИРАЙТЕ СЕ С НАШ ЕКСПЕРТ!

HomeAboutContact